PŘÍRODNÍ ZDROJE A UDRŽITELNOST

PŘÍRODNÍ ZDROJE A UDRŽITELNOST

Náš závazek zodpovědného získávání zdrojů

Naším cílem je pečovat o lidi i planetu. Proto získáváme zdroje i služby zodpovědným způsobem na základě čtyř principů: ochrana životního prostředí, etické pracovní postupy, zdraví a bezpečí osob a integrita podniku. Zavádíme nové programy a průběžně kontrolujeme a přehodnocujeme naše pravidla i dodavatele, abychom zajistili, že naše složky jsou vždy získávány zodpovědně, co nejlepším možným způsobem.

Objevte více

NAŠE ZODPOVĚDNÁ VÝROBA

Způsob výroby našich přípravků je stejně důležitý jako jejich složení. Proto se snažíme při výrobě vašich oblíbených produktů dosáhnout cíle nulového odpadu tím, že snižujeme spotřebu energie a vody. Zatím jsme získali certifikát GBCI TRUE Zero Waste pro 20 závodů na pěti kontinentech a nepřetržitě pracujeme na dosažení stejného cíle i v dalších závodech. Úzce spolupracujeme s mnoha partnery, kteří nám pomáhají na naší ambiciózní cestě za zodpovědnou výrobou. Další informace o naší činnosti a partnerech se dozvíte kliknutím sem.

PACKAGING

Náš závazek vůči přírodě zahrnuje víc než složky a vůně, které pečlivě vybíráme. Hledáme také lepší a udržitelnější způsoby použití, opětovného použití a recyklace plastových obalů. Tvrdě pracujeme na vytvoření oběhového hospodářství pro naše plasty. To znamená, že nevyrábíme jednorázové plasty. Každý obal, který vytvoříme, chceme používat, recyklovat a využívat na jiné účely co nejdéle. Proto se snažíme co nejčastěji používat průhledné plastové lahve, protože poskytují větší možnosti opětovného využití než barevné lahve.

Objevte více

Naše recyklované, průhledné plastové lahve jsou v důsledku recyklačního procesu trochu našedlé a nesnažíme se to zakrýt žádnými barvivy. Kdybychom to udělali, snížili bychom kvalitu plastu a lahve by už po vstupu do recyklačního systému neměli takové široké využití. Ještě jsme pro naše plastové obaly nevytvořili dokonalé oběhové hospodářství, ale každým měsícem a rokem se v tomto směru zlepšujeme a děláme víc pro naši firmu, pro vás i pro Zemi.

 

Výrobní závod v Anziu
Autor fotografie: Daniele Zompatori

Jak můžete pomoct

Pro udržitelnost je důležité snižovat množství odpadu v každé fázi životního cyklu produktu. Sami na to ale nestačíme. Svých cílů však můžeme dosáhnout s vaší pomocí: když budete recyklovat naše produkty a obaly. Přečtěte si informace na etiketě vašeho přípravku Palmolive a zkontrolujte místní pravidla pro recyklaci, abyste zjistili, jak obal Palmolive správně recyklovat.